ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Water en elektriciteit is te voorzien door de bouwheer.
Na einde van de werken worden de facturen altijd contant binnen de 5 dagen via bankoverschrijving betaald.


De offerte is geldig voor een periode van 4 maanden na offerte datum. Uitvoeringstermijn overeen te komen.

Wat niet vermeld staat in de offerte is ook niet voorzien.

De aannemer is niet verantwoordelijk voor eventuele zouten in de ondergrond of uitbloeiing ervan

Na het verwijderen van de afscherming aan ramen en deuren kan er wat verf meekomen; daar kan de aannemer niet verantwoordelijk voor gesteld worden.

De afscherming van ramen en deuren wordt aangebracht zodat deze niet zouden beschadigd worden. De bouwheer zorgt er zelf voor om de openingen langs de binnenkant te dichten zodat geen water en of stof kan binnen komen. Wij kunnen daar op geen enkele wijze voor aansprakelijk gesteld worden.

Meer uitleg kan bekomen worden op aanvraag via info@stevie.be. De bouwheer zal zelf instaan om vaste en losse delen aan de gevel te verwijderen zoals zonnewering, parlofoons, bloempotten, enz., tenzij anders vermeld.

 

FACTUURVOORWAARDEN

Alle facturen dienen contant betaald te worden binnen de 5 dagen via bankoverschrijving. Geen enkele klacht zal nog worden aanvaard acht dagen na datum der facturen.


Bij niet betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 1% per maand verschuldigd zijn. Alleen door het feit van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning, buiten de interest ook een schadevergoeding van 10% verschuldigd met een minimum van 75 € en een maximum van 2500€.

In geval van betwisting is enkel de rechtbank van Brugge bevoegd.